Koulutus

Ammattikorkeakoulun kampusratkaisun toteutus on Porin ja Satakunnan etu

Porin kaupunginhallituksen enemmistö hyväksyi maanantaina Satakunnan ammattikorkeakoulun uuden kampusratkaisun kilpailutuksen lopputuloksen. Tehty päätös on hyvin linjassa kaupunginvaltuuston loppuvuodesta 2013 tekemän päätöksen kanssa, jossa valtuusto totesi tahtotilanaan ja päätöksenään, että kampushanke etenee kilpailutukseen. Kenellekään asiasta päättäneelle ei pitänyt jäädä epäselväksi että Porin kaupunki takaa Satakunnan ammattikorkeakoulun maksamat vuokrat rakennuttajalle. Ilman näitä takauksia yksikään sijoittaja ei varmasti olisi sitoutunut nyt tehtävään, noin 60-70 miljoonan euron jätti-investointiin.

Satakunnan ammattikorkeakoulun ja kaiken korkeakoulutuksen tulevaisuuden turvaaminen täällä… Continue reading

Laadukas koulutus on arvovalinta

Muutamia haja-ajatelmiani kouluverkkouudistuksesta: – Kaikki ajatukset lähtevät siitä, että kouluviraston on pakko hakea säästöjä. Pitää muistaa että kaupunginvaltuustolla on mahdollisuus myös myöntää koulukseen rahaa jotta voimme turvata koulutuksen laadun. – Laadukas koulutus on arvovalinta ja se maksaa. Olen aivan varma, että Porin kaupunkiorganisaatiosta löytyy useita Meri-Porin lukiota tarpeettomampia toimintoja. Näen asian niin, että tämän ratkaisun tuomat säästöt eivät ole riittäviä oikeuttaakseen merkittävän leikkauksen Porin lukioverkkoon. – Lukiota suljettaessa joudutaan tekemään myös merkittäviä investointeja. Investointirahat tuskin… Continue reading

Korkeakoulujen tilaratkaisussa on kyse Porin tulevaisuudesta

Korkeakoulujen tilaratkaisuja pohtinut työryhmä esitti työskentelynsä lopputuloksena Porissa sijaitsevien korkeakouluyksiköiden sijoittamista yhdelle kampukselle. Selvityksessä nousi esille kaksi vaihtoehtoa: Toiminnan keskittäminen puuvillatehtaalle tai asema-aukion viereen rakennettavalle uudelle kampukselle.

Korkeakoulu- ja aluekehitystoimintojen keskittäminen yhdeksi kokonaisuudeksi on kohtalonkysymys Porin ja koko maakunnan tulevaisuudelle. Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa yhä tarkemmin mm. korkeakoulujen vetovoimaa, tehokkuutta ja laatua. OPM on selkeästi ilmoittanut tarkoituksensa vähentää ammattikorkeakoulujen toimilupien määrää ja vähennykset kohdentunevat ammattikorkeakouluihin, jotka eivät näitä laatukriteereitä täytä.

Tilaratkaisun toteuttamisessa on siis viimekädessä… Continue reading

Kilpailukykyä kehitetään osaamisella

(Mielipidekirjoitukseni Satakunnan Kansassa 20.9.2012)

Suomen pienyrittäjät ry. esitti julkisuudessa vaatimuksen raamisopimuksen mukaisten palkankorotusten peruuttamisesta ja vaati keskustelua kokonaisvaltaisesta palkkojen alentamisesta. Tämä pienyrittäjien omien voittomarginaalien lihottamiseen tähtäävä vaatimus oli naamioitu ”hätähuudoksi Suomen puolesta”. Vaatimus heijastaa vahvasti oikeiston vanhaa väitettä siitä että kilpailukyky luodaan palkkoja alentamalla. Esimerkkinä tästä väitteestä käytetään usein ns. Saksan mallia. Saksassa kilpailukyvyn nostamiseksi on sovittu palkkojen alennuksia osassa työmarkkinoita.

Tilastojen valossa Saksan mallin toimivuus on vähintään kyseenalainen. Vuosina 1999-2011 keskimääräinen palkansaajakorvausten nousuvauhti vuodessa… Continue reading