Eläkkeet

Eläkeuudistus oli vuosikymmenen huijaus

Eläketurvakeskuksen tuoreet tilastot kertovat, että eläkeuudistuksella tavoiteltu keskimääräisen eläköitymisiän taso saavutettaneen jo neljän vuoden päästä. Tavoite saavutetaan siis jo ennen kuin eläkeuudistuksen vaikutukset alkavat todellisuudessa vaikuttaa. Ammattiyhdistysliikkeessä etenkin kentän aktiivit yrittivät nostaa keskusteluun sitä, onko uudistukselle oikeasti tarvetta. Keskusjärjestöjämme ei kuitenkaan kentän mielipide kiinnostanut vaan neuvottelujen jälkeen paiskattiin iloisesti tassua uuden, korkeamman eläkeiän kunniaksi.

Keskeinen peruste, jota me kentän duunarit käytimme vastustaessamme eläkeiän nostoa, oli se, että tavoite-eläkeikä tultaneen saavuttamaan jo 2005 eläkeuudistuksessa käyttöön tulleella… Continue reading

Työn sankarit huomioitava eläkeuudistuksessa

Työeläkejärjestelmän muuttamisesta käytävissä neuvotteluissa tavoitellaan keskimääräisen eläköitymisiän nostoa 60,9 vuodesta 62,4 vuoteen. 2017 alussa voimaan astuvalla muutoksella vastataan ennen kaikkea valtiontalouden kestävyysvajeeseen. Tavoitteen saavuttamiseksi vaadittavista keinoista ei ole vielä löytynyt yksimielisyyttä. Työnantajapuolella ja poliittisessa oikeistossa tavoitellaan lähinnä mekaanista eläkeiän alarajan nostoa. Nykyinen joustava eläkkeellesiirtyminen tapahtuu 63-68 vuoden ikäisenä. Työntekijäpuolella on aivan oikein kiinnitetty huomiota siihen, että etenkin ns. duunariammateissa edes tuohon 63 vuoden eläkeikään työelämässä jaksaa reilusti alle puolet työntekijöistä. Valtaosa duunareista poistuu työmarkkinoilta joko… Continue reading

Metallin EU-vaaliehdokkaat: eläkeiän nosto estettävä!

Metallityöväen liiton hallinnossa toimivat EU-vaaliehdokkaat Erno Välimäki (vas.) ja Janne Laulumaa (sd.) toivovat metallityöväen liiton kevätvaltuuston 21.-22.5. ottavan tiukan kielteisen kannan eläkeiän alarajan mekaaniseen nostamiseen.

Välimäki ja Laulumaa vaativat, että tulevassa eläkeuudistuksessa on ehdottomasti huomioitava eläkeiän laskennassa työntekijän työuran pituus sekä fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus. – Työpaikkansa työuransa loppumetreillä menettäville on jatkossakin turvattava asianmukainen toimeentulo varsinaiseen eläkeikään asti, kertoo metallin liittovaltuuston jäsen Janne Laulumaa. – Työttömyysturvan lisäpäiväoikeutta ei saa poistaa tai se on korvattava järjestelmällä… Continue reading

Eläkkeiden alaikärajan nostaminen väärä lääke

Työmarkkinajärjestöt aloittavat keväällä neuvottelut työeläkejärjestelmän uudistuksista. Vuoden 2005 eläkeremontti on tuonut odotettuja lopputuloksia. Eläkkeelle jäämisen odotusikä on noussut noin kahdella vuodella. Elinaikakerroin ohjaa nuoremmat ikäpolvet työskentelemään yhä pidempään saavuttaakseen saman eläkekertymän. Arvion mukaan vuonna 1957 syntynyt joutuu tekemään näitä lisäkuukausia 9, vuonna 1967 16kk, vuonna 1977 23kk ja vuonna 1987 syntynyt joutuu työskentelemään jo 28kk pidempään saavuttaakseen saman eläkekarttumaprosentin kuin vuonna 1947 syntynyt.

Vuoden 2017 alussa voimaantulevaksi kaavaillun eläkeuudistuksen tarpeiksi on kirjattu eläkejärjestelmän rahoituksen turvaaminen… Continue reading