Pori tarvitsee työtä ja toimeentuloa

Työllisyys- ja elinkeinopolitiikan onnistuminen tulevalla valtuustokaudella on Porille kohtalonkysymys. Olemme viime vuosikymmeninä menettäneet työpaikkoja elinkeinoelämän rakennemuutoksissa. Tuhansia rautakouria työllistäneet Outokumpu, Rauma-Repola ja Rosenlew ovat pirstaloituneet pienemmiksi firmoiksi ja kokonaisväkimäärä on pieni osa aiemmasta. Pihlavan tai Seikun sahat eivät työllistä väkeä suuruuden vuosiensa tapaan. Osassa näistä on kehitytty korkeamman teknologian tai erikoistuotteiden joustaviksi valmistajiksi. Nämä yritykset pitävät edelleen Porin teollista kivijalkaa pystyssä. Samaan aikaan Porin seudulle on kehittymässä uutta teollisuutta esimerkiksi robotiikan alalle. Vanhan teollisen kulttuurin ja osaamisen pohjalta Porilla on erinomaiset mahdollisuudet nousta uusien teollisuusalojen mukana.

Vanhan teollisen pohjan uudistaminen ja uusien työllistävien työnantajien houkuttelu vaativat aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja toimivaa koulutus- ja tutkimusyhteistyötä. Uuden kampuksen mukana väistämättä parantuva Satakunnan ammattikorkeakoulun vetovoima tarjoaa yrityksille lisää mahdollisuuksia korkeakouluyhteistyöhön. Ammattikoulumme Winnovan kehittäminen turvaa osaavan työvoiman saatavuuden yritysten tarpeisiin. Kaupungin on yhä enenevässä määrin uskallettava hakea teollisuutemme kanssa ratkaisuja, joilla voimme tarjota referenssitilauksia ja näytönpaikkoja porilaisille yrityksille. Markkinataloudessa yhteiskunta ei voi turvata yritysten tilauskirjoja. Yhteiskunta voi kuitenkin auttaa yritystä saamaan sen ensimmäisen mahdollisuuden, mahdollisuuden tehdä se ensimmäinen käyntikortti jolla murtautua maailman markkinoille.

Pelkkä teollisuus ei elätä Poria nyt eikä tulevaisuudessa. Palvelualojen työllisyys vaatii paikallisten pienyrittäjien aktiivista huomioimista kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa. Porin omaleimaisen kulttuurin ja moninaisten alakulttuurien vahvuuksien hyödyntämisellä voimme tehdä Porista houkuttelevan, kiinnostavan ja elävän kulttuurikaupungin. Festivaalit, seminaarit, isot kokoukset ja tapahtumat parantavat Porin näkyvyyttä ja kirkastavat imagoamme taantuneena periferiana. Tapahtumajärjestäminen ja niihin liittyvät lukemattomat tehtävät työllistävät nyt, ja etenkin tulevaisuudessa, lukemattoman määrä palvelualojen työntekijöitä.

Työttömyyden taittaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vaativat panostuksia työllistämiseen. Kaupungin on kyettävä tarjoamaan työpaikkoja työkykyisille, kesätyötä nuorille ja harjoittelumahdollisuuksia vajaatyökykyisille. Samaan aikaan kaupungin on pidettävä huolta hyvästä henkilöstöpolitiikasta oman työntekijäjoukkonsa johtamisessa. Vaativissa tehtävissä terveydenhuollossa, vanhuspalveluissa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja muissa kunnan töissä työskentelevät sitoutuneet työntekijämme ansaitsevat mahdollisuuden tehdä työnsä kunnolla. Riittävät resurssit tehdä työ ilman jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta. Laadukasta johtamista joka auttaa ylläpitämään työhyvinvointia. Ja ennen kaikkea he tarvitsevat arvostusta pienellä palkalla tehdystä kovasta työstä meidän kaikkien eteen.

Erno Välimäki, Aluetoimitsija, Puuliitto, Kaupunginvaltuutettu, Vasemmistoliiton Porin kunnallisjärjestön puheenjohtaja