Valta ja vastuu eivät kohtaa Porissa

Viimeisten kuukausien aikana Porin kaupungin organisaatiossa on paljastunut useita kardinaalivirheitä. Perusturvan seuturekryseikkailu, joka edellisellä vaalikaudella torpattiin lautakunnan päätöksellä, jyrättiin läpi. Lopputulemana selitellään miljoonien veroeurojen haaskausta. Lastensuojelun määräaikojen lipsumisesta on tullut valvovalta viranomaiselta toistuvasti sapiskaa – tämä saatiin toivottavasti korjattua viime talousarvioneuvotteluissa päättäjien osoittamalla lisärahoituksella.

Kilpailutusten heikko suunnittelu on johtanut useisiin Porin kaupungin kannalta negatiivisiin markkinaoikeuden päätöksiin. Aikuislukion sekoilut oppilasmäärien ilmoittamisesta ja siitä Porille seuraavat takaisinperinnät lasketaan myös miljoonissa euroissa.Liikenneväylien talvikunnossapito ja töiden heikko organisointi toki tuottaa töitä paikallisille autokorjaamoille, haittapuolena lienee monen autoilijan pinnan ylimääräinen kiristyminen. Kirsikkana kakun päälle kaupungin elinvoimaketju teki tyylipuhtaan oman maalin Rock in the city-festarisekoilulla. Dynaamisen ja osaavan ”yes we can” -asenteen sijaan Porin elivoimapolitiikka henkii 70-lukua ja neuvostososialismin ketterää tehokkuutta.

Yhteisenä nimittäjänä suurimmassa osassa viime aikojen sähläyksistä on ollut kaupunkiorganisaation heikko johtaminen ja ala-arvoinen valmistelutyö. Poriin suurin toivein lanseerattu organisaatiouudistus ja siirtyminen toimialakohtaiseen johtamiseen ei todellakaan ole vielä lunastanut suuria lupauksia. Erilainen ohi – ja sivuilta johtaminen tuntuu edelleen olevan jonkunlainen ”maan tapa” Porissa. Porin kaupungin kokoista organisaatiota ei voi johtaa niin, että sisältä löytyy erilaisia kuppikuntia joiden tahtotila ohjaa päätöksentekoa hiljaisesti. Päätösvallan pitää kuulua asioista oikeasti vastuussa oleville tahoille.

Kaupunkiin on vuosien varrella rakennettu lukematon määrä strategioita ja ohjelmia mutta toteutus on jäänyt suunnittelukokousten tasolle – tähän toivon uudenlaista otetta tulevan toiminnan – ja taloussuunnittelukierroksen yhteydessä. Kaupunginvaltuutetuilta tulleiden aloitteiden tai tarkastustoimen huomioiden työstäminen mahdollistavat kehittymisen. Niiden eteenpäinviemiseen kaivataan aiempaa selkeämpiä toimintamalleja – toimenpiteet eivät voi roikkua sen varassa, muistaako tai ehtiikö asianomainen viranhaltija selvittämään kyseistä aihetta.

Yleisesti ottaen kaupunkiorganisaatio kaipaa ryhtiä ja vastuullisuutta – virkamiehet tekevät päätösesityksiä virkavastuulla. Käytännössä oikeudellisen vastuun raja on tavattoman korkealla, suurin osa mokauksista on kuitenkin huolimattomuutta eikä tarkoituksellista laiminlyöntiä. Tästä syystä esiin tulee nostaa ennen kaikkea toisenlainen vastuu – työnjohdollinen vastuu. Porissa tulee aiempaa aktiivisemmin huomioida virkamiestyön taso ja erilaiset johtamiskäytännöt ja puuttua niihin tarvittaessa. Jos viranhaltijan ainoa kehitysehdotus on toiminnan ulkoistus, on syytä miettiä riittävätkö kyseisen virkamiehen eväät tehtävän hoitoon vai onko syytä miettiä tehtävänkuvia uudelleen. Vastuun siirtelyn ja selittelyn Porissa on loputtava.

Erno Välimäki

Aluetoimitsija, Pori

Kaupunginhallituksen jäsen (vas.)