Monthly Archives: syyskuu 2014

Työn sankarit huomioitava eläkeuudistuksessa

Työeläkejärjestelmän muuttamisesta käytävissä neuvotteluissa tavoitellaan keskimääräisen eläköitymisiän nostoa 60,9 vuodesta 62,4 vuoteen. 2017 alussa voimaan astuvalla muutoksella vastataan ennen kaikkea valtiontalouden kestävyysvajeeseen. Tavoitteen saavuttamiseksi vaadittavista keinoista ei ole vielä löytynyt yksimielisyyttä. Työnantajapuolella ja poliittisessa oikeistossa tavoitellaan lähinnä mekaanista eläkeiän alarajan nostoa. Nykyinen joustava eläkkeellesiirtyminen tapahtuu 63-68 vuoden ikäisenä. Työntekijäpuolella on aivan oikein kiinnitetty huomiota siihen, että etenkin ns. duunariammateissa edes tuohon 63 vuoden eläkeikään työelämässä jaksaa reilusti alle puolet työntekijöistä. Valtaosa duunareista poistuu työmarkkinoilta joko… Continue reading